skip to Main Content

Påven Francis I välsignade familjer med Huntingtons sjukdom i Rom – Titta nu på den känslosamma filmen!

En grupp genbärare som startat ett initiativ kallat ”Hidden no more” har lyckats med att få påven Francis I att välsigna ett antal familjer i Vatikanen. Syftet med detta var att lyfta fram sjukdomen och få hela världen att öppna ögonen för Huntingtons sjukdom. Ingen skall behöva känna någon ”skam” eller stigmatisering över sjukdomen. Ett antal familjer från påvens hemstad välsignades i Vatikanen.

RHS hade representanter med i Rom som deltog under Påvens ceremoni som uppmärksammade Huntingtons sjukdom. Påven välsignade att antal familjer på plats i Vatikanen. Här ser ni en selfi med Mathias från Göteborg. Vi som representerade Riksförbundet är mycket tacksamma över att vi fick vara med på denna fantastiska upplevelse.

Titta på filmen!

Back To Top