skip to Main Content

Rapport från: Utbildningsdag om Huntingtons sjukdom i Karlstad

Socialstyrelsen har även i år bidragit med pengar som möjliggör att vi kan resa ut och utbilda i Huntingtons sjukdom. Socialstyrelsen ger stadsbidrag till organisationer som bidrar till en mer patient centrerad vård för patientgruppen personer med Sällsynta diagnoser.

Dagen efter utbildningen var vi på Karlstad sjukhus.

Missade ni utbildningsdagen så titta gärna i efterhand på likvärdig utbildning från Sundsvall som filmades.

Back To Top