skip to Main Content

Representant från RHS i sakkunniggrupp för Högspecialiserad vård

Vi är glada för att Per Malmborg medlem i RHS och anhörig, deltar i sakkunniggrupp för Högspecialiserad vård (HSV) . Gruppen har utsetts av Socialstyrelsen och består av sakkunniga inom Huntingtons sjukdom som tillsammans ska arbeta fram förslag för hur Högspecialiserad vård för Huntingtons sjukdom bör se ut. Gruppen kommer att träffas på ett antal möten under 2024.

Nationell högspecialiserad vård är vård som är komplex eller sällan förekommande och som får bedrivas vid som mest fem enheter i landet. Syftet med koncentration av denna vård är att vårdgivaren ska kunna upprätthålla kompetens i hela det multidisciplinära teamet, ha möjlighet att utveckla och hålla en god kvalitet på vården utan att tillgängligheten begränsas. Sakkunniggruppen kan ta fram flera förslag på nationell högspecialiserad vård men de kan också välja att inte gå vidare med området i processen, det vill säga, blir inte nationell högspecialiserad vård. Det är Socialstyrelsen som tar beslut om definition av nationell högspecialiserad vård och antal enheter som ska få utföra vården.

Vi är glada för att Per för patientföreningens talan i detta viktiga arbete!

Back To Top