skip to Main Content

RHS besöker Sjukvårdsministern idag 4 september

Idag, måndagen den 4 september besöker Riksförbundet Huntingtons sjukdom sjukvårdsministern Acko Ankarberg Johansson för att diskutera de, för oss som patientförening så viktiga frågorna kring behovet av högspecialiserad vård i hela landet samt tillräckligt med resurser för detta.

Medicinska riktlinjer

Vårdprogram

Särläkemedel och behovet av genetisk testning/vägledning då genombrott i forskning sker

Tillgång till psykiatrisk vård och palliativa team

Samverkan mellan socialtjänst och sjukvård där individen måste få stå i fokus

För mer information och kontakt:

Annette Carlsson, ordförande i Riksförbundet 070-785 02 41
E-post: annette.carlsson@huntington.se

 

Back To Top