skip to Main Content

RHS medverkan på Anhörigdag – Om att vara anhörig/närstående till någon med funktionsnedsättning

Den 23 november arrangerades Anhörigdagen- Om att vara anhörig/närstående till någon med funktionsnedsättning. Det är fjärde gången som Anhörigdagen arrangeras.

Elaine Johansson, ordförande i Funktionsrätt Västra Götaland och FUB Västra Götaland inledde konferensen och konstaterade att intresset för anhörigfrågan ökar i omfattning. Elaine berättade om sin dotter Pia som har en rad olika funktionsnedsättningar och pratade utifrån sitt egna perspektiv som anhörig.

Margareta Persson som är fd ordförande i HSO (numera Funktionsrätt) och tidigare socialdemokratisk riksdagsledamot föreläste utifrån sin bok “Gamla synsätt spökar än – funktionshinder genom tiderna”.

Konferensen innehöll flera intressanta och gripande berättelser från anhöriga i olika situationer. Under rubriken Att leva med och förlora en nära anhörig med kronisk och långvarig sjukdom berättade personer som blivit förälder till sin förälder och personer som långsamt förlorar sin partner. Diskussionen leddes av Carina Hvalstedt, projektledare.

Konferensen fortsatte med föräldrar som har barn eller haft barn med varaktiga livslånga funktionshinder under temat När livet tar en annan väg. Att vara förälder och ställas inför en annan framtid än den man tänkt sig! 

Konferensen avslutades med att Åsa Firth, mental tränare, coach och instruktör pratade om att ur ett anhörigperspektiv få nya insikter, möta sig själv och ändra livsriktning.

Anhörigdagen filmades och finns tillgänglig på Nka Play

Back To Top