skip to Main Content

RHS och EHA jobbar på bred front för att påverka EU politiker.

I samband med det Nationella mötet uppvaktade Carina Hvalstedt (RHS) och Astri Arnesen (EHA) David Lega (KD) som ställer upp som kandidat för att väljas in i EU parlamentet. Syftet var att lyfta fram en sällsynt diagnos som Huntingtons sjukdom och kämpa för lika vård. Den dagen en verksam medicin finns för Huntingtons sjukdom vill vi att man snabbt skall kunna tillgå den och att det skall finnas möjlighet för alla EU medborgare att få medicinen.

 

Jag vill vara en röst för de som har svårast att göra sig hörda

EU behöver ha handlingskraft och mod att hantera de utmaningar som är gemensamma för alla medlemsländer. Det handlar om de stora miljöproblemen och den internationella brottsligheten. Men min främsta politiska drivkraft är kampen för de mänskliga fri- och rättigheterna. Värnandet av människovärdet. Om jag får förtroendet som parlamentariker kommer jag att använda min plattform till att vara en röst för dem som har svårast att göra sig hörda.

EU har bidragit till att skapa den längsta period av fred och ekonomisk framgång som Europa någonsin har upplevt. Därför måste vi skydda det europeiska samarbetet genom att säkerställa medlemsländernas integritet och självbestämmande. EU ska inte upplösa gränserna, men samarbeta över dem. EU ska inte förbjuda skillnader, men överbrygga dem. EU ska inte vara ett land. EU ska vara en familj av länder.

Min bestämda uppfattning är att EU måste bli bättre på att ställa krav och sätta press på länder som inte respekterar sina invånares mänskliga fri och rättigheter. Med hjälp av diplomati, bidrag och sanktioner kan och måste EU ta ett större ansvar för att försvara människovärdet. Både inom och utom unionens gränser.

David Lega

 

15 februari, RHS har deltagit på möte i Amsterdam med European Huntington Association (EHA)

15 Februari, RHS Har Deltagit På Möte I Amsterdam Med European Huntington Association (EHA)

På väg in till Amsterdam efter dagens intressanta och engagerade diskussioner på EHA mötet med representanter från 15 Huntington föreningar i EU länder. Dagens tema var ”Hur kan vi engagera EU parlamentariker i Huntingtons sjukdom”?
Hur lobbar vi för allas rättighet till likvärdig vård och tillgång till läkemedel? Nu återstår arbete för oss alla på hemmaplan.

Tack EHA styrelse för ett engagemang och hårda arbete.

Back To Top