skip to Main Content

Stödgruppsmöte i Göteborg 14e maj

Välkommen att delta på ett fysiskt stödgruppsmöte i Göteborg 14e maj. Vi träffas kl 15.00 på Dalheimers hus. Vår förhoppning är att även någon profession från Huntingtonteamet kommer att kunna delta.

Se inbjudan för program och anmälan.

VÄLKOMMEN!

RHS Inbjudan till samtalsgupp
Back To Top