skip to Main Content

Styrelsen vill tacka alla för ett bra verksamhetsår 2017!

Du läser just nu årets sista medlemsbrev. I detta brev har vi bett två av nyckelpersonerna inom Huntington i Sverige skriva om sina verksamheter.

 

Medlemsbrev december 2017
Back To Top