skip to Main Content

Test av Ge ge ditt stöd

Ge en minnesgåva

TEST AV LÄNKEN MIN GÅVA

Hedra minnet av en avliden genom att skänka en minnesgåva. Med ditt bidrag stödjer du samtidigt RHS arbete för att förstärka vården och omsorgen runt familjer med Huntingtons sjukdom, vår ungdomsverksamhet samt bidrar till forskningen runt Huntingtons Sjukdom.

Betala via bg: 607-2177 Uppge: ”Minnesgåva”, namn på den avlidne, din adress och e-mail. För att informationen skall bli komplett är det viktigt att man skickar in formuläret nedan också.

Betala via Swish: 1230231514 Uppge: ”Minnesgåva”, namn på den avlidne, din adress och E-mail. För att informationen skall bli komplett är det viktigt att man skickar in formuläret nedan också.

 

Back To Top