skip to Main Content

Rapport från: Ungdomskonferens i Göteborg, 10-11 november 2019

Vi samlade att gäng ungdomar/unga vuxna för en workshop kring RHS ungdomsverksamhet. Vi arbetade med hemsidan och en Facebookgrupp för unga. Strukturarbetet tog fart och alla var engagerade till tusen. Under eftermiddagen spelade vi in ett antal korta intervjuer som skall ligga på hemsidan och även publiceras i Facebookgruppen så småningom.

Tack för ert stora engagemang!

 

Back To Top