skip to Main Content

Omvårdnad vid Huntingtons sjukdom

I denna utbildning vänder vi oss framförallt till dig som är vårdgivare eller närstående. Utbildningen ger råd och stöd kring omvårdnad vid Huntingtons sjukdom.

Du kommer att kunna skriva ut riktlinjer för olika åtgärdsområden och råd & tips som kan vara värdefulla för både er som som är närstående och för er som arbetar nära någon med sjukdomen.

Under kommande år har vi ett nytt projekt som finansieras av Arvsfonden. Därför har vi möjlighets att komplettera och uppdatera materialet löpande.

Back To Top