skip to Main Content

Utbildningsdagar i höst 26 och 27 september

Reservera höstens utbildningsdagar redan nu!

Riksförbundet Huntingtons sjukdom bjuder in till:

  • Nationellt möte, torsdag den 26 september- Nationellt möte med inbjudna föreläsare och professioner från huntingtonteamen runt om i landet, vilka bland annat talar om; aktuell forskning, omvårdnad, utredningen om högspecialiserad vård, RHS arvsfondsprojekt, fysioterapi. Det kommer även att finnas utställare på plats.
  • Utbildningsdag om palliativ omvårdnad, fredag den 27 september- Utbildningsdagen riktar sig framför allt till omvårdnadspersonal och anhöriga, men alla är välkomna. Vi diskuterar omvårdnad – lär känna igen svåra komplexa symtom, etiska dilemman, kommunikation, medicinering, anhörigperspektiv. Vi eftersträvar en samsyn för att säkerställa omvårdnadsbehovet för vår målgrupp oavsett var man bor i landet och var man får sin vård.

Båda dagarna genomförs på Dalheimers hus i Göteborg.

Program och anmälan kommer längre fram.

Hoppas vi ses!

Back To Top