skip to Main Content

Vad händer i Arvsfondsprojektet

I dessa tider är vi glad för att vårt projekt är webbaserat vilket innebär att vi kan utbilda utan att träffas fysiskt. Vi har startat grundutbildning på webben ute på de specialboenden som finns i Sverige. Vi har utbildat de personer som är utbildningsansvariga på varje boende. Nu jobbar vi vidare med assistansbolagen för att få samma struktur även där. Vi är dock påverkade av rådande situation vad det gäller vårt arbete med HS teamen och RHS stödgrupper där det var tänkt att vi skulle resa ut och utbilda och nätverka. Tyvärr så har vi inga inplanerade stödgruppsmöten då vi är förhindrade att resa runt och samla vår sköra målgrupp. HS- teamen har vi telefonkontakt med för att upprätthålla kontakten.

I samband med RHS Nationella möte hade projektet planerat en workshop för professionella som tyvärr också fick ställas in. Vi hoppas att den kan genomföras i samband med Nationella mötet i september.

 

 

Back To Top