skip to Main Content

Verksamhetsrapport 2019 – Huntingtoncentrum vid Lunds universitet och Region Skåne

Från Huntingtoncentrums Nordiska Huntingtonforskningskonferens 28 november 2019. Åsa Petersén från Huntingtoncentrum med inbjudna föreläsare Astri Arnesen (ordförande för den Europeiska brukarföreningen European Huntington Association) och Dr. Patrick Weydt (vice- ordförande för det Europeiska Huntingtonnätverket EHDN).

Huntingtoncentrum bildades av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Region Skåne och startades 2018. Det övergripande syftet för Huntingtoncentrum är att utveckla vård och behandling för familjer med Huntingtons sjukdom och att föra forskning närmare den kliniska verksamheten. Verksamheten i centrumbildningen Huntingtoncentrum erhöll under 2019 ekonomiskt stöd om 50 000 kr från Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet och 100 000 kr från Region Skåne.

I denna rapport sammanfattas verksamheten under centrats andra år. Information om Huntingtoncentrum inklusive denna rapport och rapport över verksamhetsåret 2018 finns på hemsidan: huntingtoncentrum.se

För utskrift:

https://huntington.se/wp-content/uploads/2020/04/Rapport-Huntingtoncentrums-verksamhet-2019-komprimerad.pdf

Rapport Huntingtoncentrums verksamhet 2019-komprimerad
Back To Top