skip to Main Content

Wallenberg Clinical Scholars forskninganslag har delats ut till Åsa Peterséns forskningverksamhet i Lund

Stort grattis till dig Åsa!

Wallenberg Clinical Scholars får forskningsanslag på vardera 15 miljoner kronor under en femårsperiod, med möjlighet till förlängning i ytterligare fem år.

– Stiftelsen stödjer framför allt grundforskning men genom det här programmet vill vi också långsiktigt stärka den patientnära, svenska, kliniska forskningen. I och med denna omgång har 24 Clinical Scholars beviljats och den första delen av programmet är avslutad. Från och med nu är utlysningen öppen för dem som fick anslag de första åren att söka förlängning med ytterligare fem år, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Kungl. Vetenskapsakademien kommer även fortsättningsvis att stå för den vetenskapliga utvärderingen av kandidaterna.

– Klinisk forskning har stora möjligheter men är i dag hårt trängd i sjukvårdsorganisationen. Därför är det extra glädjande att Knut och Alice Wallenbergs stiftelse stöder ledande kliniska forskare med programmet Wallenberg Clinical Scholars och Kungl. Vetenskapsakademien ser det som angeläget att bidra till att satsningen blir framgångsrik, säger ständige sekreteraren Göran K. Hansson.

https://kaw.wallenberg.org/ska-utveckla-behandling-mot-huntingtons-sjukdom

https://www.kva.se/sv/pressrum/pressmeddelanden/wallenberg-clinical-scholars-60-miljoner-kronor-i-anslag-till-forskande-lakare

Artikel i Neuro:

https://neuro.se/artiklar/forskning/neuro-gav-till-forskning-om-hur-huntington-skadar-hjaernans-infocentrum/

 

Back To Top