skip to Main Content

50 personer har gått Webbutbildningen!! Diplomutdelning med tårta på Grännäs Strands Vårdboende

Grännäs Strands Vårdboende i Valdemarsvik har genomfört en omfattande utbildningsinsats av personalen i Huntingtons sjukdom. Riksförbundet Huntingtons sjukdom har med hjälp av Arvsfonden tagit fram en webbutbildning om sjukdomen som förbundet har lanserat under våren till specialboenden och assistansbolag i hela Sverige.

Grännäs Strands Vårdboende har verkligen tagit denna utbildningsmöjlighet till sig och utbildat ett 50-tal. Och nu var det dags för tårta och diplomutdelning.

Vi är så glada och tacksamma för ert stora engagemang trots covid-19 situationen.

Lycka till!

Är ni intresserade av att implementera webbutbildningen på ert boende eller i era assistanser så kontakta oss på RHS

info@huntington.se för mer information. Webbutbildningen är finansierad av Arvsfonden och därav kostnadsfri.

 

Back To Top