skip to Main Content

11 maj 2023, Välkommen till ”Att vara anhörig – där glädje och sorg möts” på Dalheimers hus, Göteborg

Under anhörigdagen lyfter vi upplevelser och känslor som ryms i att vara anhörig till någon som har en sjukdom eller funktionsnedsättning. Här möts glädje och sorg. Under dagen får du ta del av berättelser från anhöriga. Det kommer också att ges goda exempel på stöd och metoder för att nå ett hållbart anhörigskap. Hos utställarna träffas vi för samtal och inspiration.

Program_anhörigdag_Göteborg_2023 (1)
Back To Top