skip to Main Content

Arkiv per månad: februari 2018

Nytt Centrum för Huntingtons sjukdom i Göteborg

Syftet med centrumet är ett förbättrat omhändertagande för patientgruppen och att fungera som kunskapsspridare för andra vårdgivare. – Det är en komplex sjukdom med väldigt många olika symptom, säger överläkare Radu Constantinescy och beskriver de olika symptom som sjukdomen ger. Titta…

Läs mer
Back To Top