skip to Main Content

22 januari, Uppstartsmöte med projektgruppen i det nya Arvsfondsprojektet.

Deltagare: Carina Hvalstedt, Katarina Holmstedt, Camilla Tholén,  Annette Carlsson

Susanne Zell via telefon, Per Malmborg via telefon

Vi har haft vårt första möte i projektgruppen. Vid detta möte gick vi igenom hela projektets mål men hade såklart fokus på år 1.

Så roligt att vi är igång med detta fantastiskt spännande projekt. Vårt första mål är att inom kort kunnas starta upp med kartläggning av målgruppen. Vi håller just nu på att formulera frågor till vår enkät som kommer ligga till grund för kartläggningen.

Ni kan följa oss på

ARVSFONDSPROJEKTET “Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom”

/Projektgruppen

 

Back To Top