skip to Main Content

Digital utbildningsdag om Huntingtons sjukdom – Boka in torsdagen den 26 november 11:00-15:00. Välkomna!

Socialstyrelsen har även i år bidragit med pengar som möjliggör att vi kan utbilda i Huntingtons sjukdom. Välkommen att delta på vår utbildningsdag om Huntingtons sjukdom i digital form. Målsättningen med dagen är att ge ökade kunskaper om sjukdomen och dess konsekvenser.

Vi vänder oss till Dig som är vårdpersonal och familjer berörda av Huntingtons sjukdom.

På denna sidan kommer vi att visa utbildningen. Så återkom hit på utsatt tid! Välkommen!

/RHS styrelse

Program utbildningsdag20201029
Back To Top