skip to Main Content

Flygarhöjden, Attendo, Skarpnäck – 2 lediga platser (2021-04-15)

Vi har 2 lediga lägenheter på vårt lilla boende för personer med Huntingtons sjukdom.

Flygarhöjden, Attendo, Skarpnäck,  vi arbetar med individuella genomförandeplaner och målet för verksamheten är att erbjuda de som bor här en adekvat och kompetent vård och  omsorg. Målet för verksamheten är också att den som bor här känner sig säker och trygg samt blir bemött med respekt och lyhördhet samt får god service. För att öka känsla av välbefinnande erbjuder vi en timme egentid varje vecka och man bestämmer själv vilka aktiviteter man vill ägna sig åt. Varje människa ses som en helhet och vårdarbetet utgår från att varje person är unik med fysiska, psykologiska, sociala och andra behov.

Visionen är att se till det friska hos varje individ och därigenom stärka den enskilde i vardagen.

Med vänlig hälsning

Dorota Monthan

Verksamhetschef,  Attendo Flygarhöjden,  Telefon: 08- 604 45 72/ 070 547 90 50

dorota.monthan@attendo.se

Läs mer om boendet: https://huntington.se/hjalp-stod/boenden/

 

Back To Top