skip to Main Content

Lär dig mer om kognitiva symtom – WEBBUTBILDNING – GRATIS!

Kognitiva symtom kan komma långt före de mo­toriska symtomen. Till en början kan det handla om att man får kämpa mer med att organisera sin vardag och att anpassa sig till nya situationer, rutiner och en tydlig struktur är därför viktigt tidigt i sjukdomen. Det kan vara svårt att göra flera saker samtidigt. Tankarna går långsamt och man behöver lång tid på sig för att svara på en fråga.

Utbildning ger försprång,  för att kunna hantera svåra symtom krävs ingående kunskaper om sjukdomen, bra bemötande utifrån varje persons omvårdnadsbehov, rätt medicinering och löpande uppföljning då sjukdomen är progredierande (fortskridande) och palliativ. Personen tappar successivt förmågor och försämras fysiskt, psykiskt och kognitivt. Detta innebär att det är ett svårt flerfunktionshinder som inte liknar de flesta andra sjukdomar.

Klicka här för att gå webbutbildningen!
Kognitiva nedsättningar och beteendeförändringar

Du kan alltid starta utbildningen och fullfölja den vid ett senare tillfälle. 

Lycka till!


Välkommen till våra webbutbildningar om Huntingtons sjukdom.

Här finns alla de utbildningar som vi producerar kring sjukdomen. I dagsläget har vi en ”Grundutbildning om Huntingtons sjukdom” som redan 1700 personer har genomgått. Det är allt i från boendepersonal, assistenter, vårdpersonal, anhöriga och personer med sjukdomen som gått utbildningen.

Gå in på: https://huntington.se/utbildningar/vara-webbutbildningar/

 

 

 

 

 

Back To Top