skip to Main Content

Kognitiva nedsättningar och beteendeförändringar

Välkommen till vår utbildning om kognitiva nedsättningar och beteende förändringar vid Huntingtons sjukdom.

Utbildningen ger en inblick i hur kognitiva nedsättningar och beteendeförändringar påverkar vardagen och hur man arbeta kring dessa svårigheter.

Kursens längd är ca 40 min, inklusive alla de filmer som ingår i kursen.

Tips
När du har startat kursen kan du alltid lämna och återgå till där du slutade genom att välja ”börja där du slutade förra gången”.

Lycka till!

RHS, Riksförbundet Huntingtons sjukdom

Back To Top