skip to Main Content

Genetisk testning och att leva med en ärftlig sjukdom

Välkommen till vår utbildning om Genetisk testning och att leva med en ärftlig sjukdom.

Kursens längd är ca 40 min, inklusive alla de filmer som ingår i kursen.

Tips
När du har startat kursen kan du alltid lämna och återgå till där du slutade genom att välja ”börja där du slutade förra gången”.

Lycka till!

RHS, Riksförbundet Huntingtons sjukdom

Back To Top