skip to Main Content

ADL – Aktiviteter i det dagliga livet

Välkommen till vår utbildning om ADL vid Huntingtons sjukdom.

ADL är en förkortning för ”Aktiviteter i det dagliga livet” och sammanfattar de aktiviteter som vi alla utför och behöver kunna utföra dagligen; tex tandborstning, matlagning och hygien. Dessa aktiviteter behöver vi klara av att utföra för att kunna leva ett självständigt liv och behålla vår hälsa och välmående.

Personer med Huntingtons sjukdom tappar successivt sin förmåga att kunna utföra vardagliga aktiviteter självständigt både på grund av de motoriska, psykiatriska och kognitiva förändringar som sker allteftersom sjukdomen fortskrider. Att få möjlighet att utföra det man klarar av är en viktig aspekt när man ser till hälsa och välmående. Därför är det viktigt att ni som finns runt personen med sjukdom förstår hur ni kan möjliggöra att personen är delaktig i de vardagliga aktiviteterna men också hur ni kan stödja det som inte fungerar.

Vi är mycket tacksamma för det nära samarbete vi har haft med HS team, specialboenden och assistansbolag med specialkunskap om Huntingtons sjukdom. Era värdefulla kunskaper och synpunkter har varit viktiga för oss i arbetet med denna fördjupningsmodul som handlar om ADL.

Kursens längd är ca 40 min.

Tips: När du har startat kursen kan du alltid lämna och återgå till där du slutade genom att välja ”börja där du slutade förra gången”.

Lycka till!

RHS, Riksförbundet Huntingtons sjukdom

STARTA WEBBUTBILDNINGEN

Back To Top