skip to Main Content

Föreningsdokument

Här lägger vi upp aktuella föreningsdokument inför varje årsmöte.

/RHS styrelse

Inför årsmötet 2020-03-26:

Se nedan inbjudan samt alla dokument.

OBS! Varje dokument kan ha flera sidor.  Stega fram med hjälp av pilarna i nederkant av varje dokument.

Inbjudan till årsmöte 2020 ver1

Dagordning årsmöte 2020 ver1
Verksamhetsberättelse 2019 AC

RHS Verksamhetsplan för 2020 V1

Valberedningens förslag 2020

Resultatrapport_802450-6720_20190101-20191231(1)

Balansrapport_802450-6720_20190101-20191231

Budget RHS 2020 SESv2

Back To Top