skip to Main Content

Ungdomsverksamhet

Ungdomsutskottet är en del av RHS styrelse och arbetar med frågor som rör ungdomar och unga vuxna. Vår ambition är att arrangera en konferens för ungdomar/unga vuxna varje år.

Vi samarbetar med HDYO, ”Huntingtons´s Disease Youth Organization” som är en ideell internationell frivilligorganisation som startades för att ge särskilt stöd till unga, berörda av Huntingtons sjukdom, över hela världen. Den viktigaste plattformen är en hemsida som finns översatt till flera europeiska språk däribland svenska. Ungdomarna har själva ansvaret för översättningen till svenska. Ungdomsutskottet medverkar också i Europeiska ungdomsläger som arrangeras av HDYO.

HDYO är speciellt så tillvida att det drivs helt och hållet av unga för unga. Experter och professionella från olika områden granskar och ger feedback på allt HDYO:s gör.

Gå gärna in på HDYO:s hemsida ( den finns på svenska )

Vad gör HDYO -trailer

What is HDYO? svensk subtitle

Back To Top