skip to Main Content

Lägerverksamhet

Riksförbundet anordnar olika läger för personer med Huntingtons sjukdom. Målet med lägerverksamheten är att skapa mötesplatser så att personer med sjukdom och deras anhöriga kan träffas, utbyta erfarenheter och stödja varandra. Under lägret har vi också inbjudna föreläsare för att sprida information om vård, myndighetskontakter och forskning.

Under lägren blandar vi faktainformation med aktuella frågor som rör deltagarna och det ges mycket tid för samtal.Dagarna innehåller också många roliga sociala aktiviteter som stärker banden mellan deltagarna.

Titta på vår film från lägret!

Film från Familje- ungdomsläger i somras

Back To Top