skip to Main Content

Hjälpmedel

Det finns många olika typer av hjälpmedel som kan underlätta i hemmet om man har Huntigtons sjukdom.

För att få ett hjälpmedel behöver man träffa en förskrivare, det vill säga någon inom vården som utreder behovet av och skriver ut hjälpmedel. Detta gäller hjälpmedel såsom sängar, stolar men mindre hjälpmedel får man bekosta själv.

Kontakta en arbetsterapeut för att få råd och hjälp.

Här följer ett antal hjälpmedel, som delats in i några huvudgrupper. Klicka på en grupp för att titta närmare på vilka olika hjälpmedel som finns.

Back To Top