skip to Main Content

Assistans

Personlig assistans

Den som har stora och varaktiga funktionshinder och behöver hjälp med personlig hygien, att klä sig, att äta, att umgås med andra eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om det aktuella funktionshindret, har rätt till personlig assistans.

För att beviljas assistans måste man tillhöra någon av de här så kallade personkretsarna:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstå
  • Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
  • Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, som är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.
Back To Top