skip to Main Content

Huntington team

(KLINISK GENETIK)

Kontaktuppgifter till de olika enheterna i landet: Klinisk genetik i Sverige.pdf

CENTRUM FÖR HUNTINGTONS SJUKDOM – GÖTEBORG

Kontaktuppgifter: Kontaktperson för teamet i Göteborg är kurator Anna Lindfors. Tfn: 0735 61 29 72 

Information om mottagningen: Information om Centrum för Huntingtons sjukdom i Göteborg

HUNTINGTONCENTRUM – LUND

Information om mottagningen: Information om Huntington mottagningen i Lund

HS TEAM STOCKHOLM

Karolinska sjukhuset, Kontakt person: Gunilla Cröde Widsell Specialistarbetsterapeut
Mottagningen för utredning och behandling, R 43, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, 141 86 Stockholm
08-585 847 82, Maila till Gunilla Cröde-Widsell gunilla.crode-widsell@sll.se  eller Anna Olssson anna.m.olsson@sll.se.

HS TEAM UMEÅ

Kontakta vårdguiden 1177 eller Neuroteamet tel. 090/785 44 65

NEUROTEAM SUNDSVALL

Sundsvalls sjukhus tel. 060-18 17 03

Mail: rehabkliniken.sundsvall.harnosand@rvn.se

Back To Top