skip to Main Content

Huntington team

(KLINISK GENETIK)

Kontaktuppgifter till de olika enheterna i landet: Klinisk genetik i Sverige.pdf

CENTRUM FÖR HUNTINGTONS SJUKDOM – GÖTEBORG

Kontaktuppgifter: Kontaktperson för teamet i Göteborg är kurator Anna Lindfors. Tfn: 0735 61 29 72 

Information om mottagningen: Information om Centrum för Huntingtons sjukdom i Göteborg

HUNTINGTONCENTRUM – LUND

Information om mottagningen: Information om Huntington mottagningen i Lund

HS TEAM STOCKHOLM

Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm kontaktuppgifter: 08-123 872 18 eller 072 466 2922.

Patienter kan även kontakta Mottagning Neuro Huddinge via 1177 eller H Åldrande Neuro Mott via Alltid Öppet.

HS TEAM UPPSALA

HS TEAM UMEÅ

Kontakta vårdguiden 1177 eller Neuroteamet tel. 090/785 44 65

NEUROTEAM SUNDSVALL

Sundsvalls sjukhus tel. 060-18 17 03

Mail: rehabkliniken.sundsvall.harnosand@rvn.se

Back To Top