skip to Main Content

Rehabilitering

Stora Sköndal – Specialiserad neurologisk rehabilitering för dig som har Huntingtons sjukdom

Stockholms läns landsting har infört vårdval inom bl.a. neurologisk rehabilitering. Rehabiliteringen omfattar planerad specialiserad neurologisk rehabilitering i dagvård och i veckovård måndag till fredag (slutenvård) för vuxna patienter med neurologisk sjukdom/skada. Stora Sköndal är en auktoriserad vårdgivare.

Specialiserad neurologisk rehabilitering för dig som har Huntingtons sjukdom har målsättningen att förbättra eller bibehålla bästa möjliga funktion samt högsta möjliga självständighet och livskvalitet.

Vi kallar alltid till ett första möte för att bedöma om det är aktuellt med grupprehabilitering eller en individuell rehabilitering. Syftet med grupp är att få träffa andra med samma diagnos, dela erfarenheter och träna gemensamt. Vid en individuell rehabilitering finns möjlighet att skräddarsy innehållet ytterligare. Ibland kan det vara gynnsamt att börja med en individuell period för att sedan gå i grupp.

När du väl kommer hit inleder vi alltid med en allsidig bedömning av dina resurser och svårigheter som genomförs av neurolog, fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped och kurator samt psykolog. Utifrån denna bedömning samt dina egna önskemål och behov upprättas en rehabiliteringsplan med formulerade rehabiliteringsmål.  Denna ligger sedan till grund för vilken behandling/träning du får.

För mer information v.g. se bifogade länkar.

https://www.storaskondal.se/vara-verksamheter/neurologisk_rehabilitering/

https://www.facebook.com/storaskondalneurorehab/

Back To Top