skip to Main Content

Kommunikation

Schema

Det kan vara bra att ha ett veckoschema hemma i tex köket. Där kan man använda sig av bildstöd eller skriva vilka aktiviteter man skall göra en dag. Då minns man vad man skall göra och kan då lättare genomföra aktiviteterna. Detta är ju även bra för det arbetslaget som jobbar kring personen med HS. Man kan tillsammans med personen med HS en gång I veckan fylla I schemat och sedan följa det oavsett vilken personal som arbetar för dagen.

Printa gärna ut ditt eget veckoschema: Veckoschema.pdf

Eller så kan ni beställa RHS schema i stort format ( 70 x 100 cm) som även inkluderar ett antal bilder. Kostnad 200 kr + porto. Maila till info@huntington.se och beställ.

Kommunikationspass

I början av sjukdomen kan det vara en god idé att anhöriga och personen med HS tillsammans gör en personlig pärm med text och bilder som beskriver personens liv och vad det innehåller. Beskriv familjesituation, arbete, intressen, hobbies, favoritmat och annat som har gjort livet gott att leva. Sätt gärna även in foton. Fotografier av saker, personer, rutiner och aktiviteter kan ge uppslag till olika samtalsämnen.

Introduktionskort

En enklare form av kommunikationspass som består av en kort presentation på en sida. Den ska vara lätt att ha med sig I tex. väskan.

Reda ut-häfte

Denna typ av enkelt häfte med ett fåtal bilder kan vara till god hjälp när man behöver reda ut en situation. Man kan enkelt kommunicera genom att peka på symboler för olika känslor.

Bildstöd

Bildstöd kan vara viktigt som ett komplement för att uttrycka och förstå det talade och det skrivna språket. Bilder kan också vara ett stöd för både struktur (vad) och strategi (hur).

Man kan med hjälp av bilder säkerställa att personen har förstått vad man menar. Bilderna kan användas på olika sätt tex. I veckoschemat, samtalsmattan mm.

Du kan själv gå in och göra egna bildstödskartor på www.bildstod.se

Samtalsmatta

Metoden samtalsmatta gör det möjligt för personer som har svårt att tänka och/eller kommunicera att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga i samtal. Man använder bilder för en visuell skala, samtalsämnen och olika frågeställningar som har med samtalsämnena att göra. Man kan använda vilka bilder man vill och även text om personen föredrar det. Bilder brukar dock fungera mycket bra. Text är mer abstrakt. Samtalsmatta är en metod för att uttrycka åsikter kring specifika ämnen och ersätter inte andra kommunikationssätt och hjälpmedel. Samtalsmatta kan användas tillsammans med personer i olika åldrar och med olika typer av funktionsnedsättningar, även tillsammans med personer som kan tala men som behöver stöd för att tänka och minnas saker. Metoden förutsätter emellertid vissa kunskaper och färdigheter både hos den som intervjuar och hos den som intervjuas. Intervjuaren måste känna till grunderna för metoden och vara bekväm med dess genomförande. Den som intervjuas måste förstå t ex vad bilderna betyder. De Han eller hon måste dessutom förstå minst två, helst tre eller fler nyckelord i den fråga som ställs och klart och distinkt kunna göra sina val och bekräfta sina svar.

Röstförstärkare

För tal och kommunikation finns till exempel röstförstärkare, som kan användas om rösten är svag och svår att höra. Om man saknar tal kan man ha nytta av samtalsapparater, som läser upp förprogrammerade meddelanden eller text man skriver in, eller av talsyntes, som omvandlar skriven text till tal.

Back To Top