skip to Main Content

Arvsfondsprojekt 2019

20/4, Möte med arbetsgruppen i projektet

  • 20 april, 2020

Vi hade planeringsmöte för allt som skall hinna produceras innan sommaren. Nu kan vi passa på att vara riktigt produktiva då vi inte har möjlighet att resa runt och träffa andra. Planerna är att projektet skall hinna att ta fram…

Läs mer

Vad händer i Arvsfondsprojektet

  • 30 mars, 2020

I dessa tider är vi glad för att vårt projekt är webbaserat vilket innebär att vi kan utbilda utan att träffas fysiskt. Vi har startat grundutbildning på webben ute på de specialboenden som finns i Sverige. Vi har utbildat de…

Läs mer

NY Webbutbildning om Huntingtons sjukdom

  • 2 mars, 2020

Under en workshop för specialboenden i Sverige lanserades den nya webbutbildningen. RHS har i sitt pågående arvsfondsprojekt "Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom" nu tagit fram en grundutbildning om Huntingtons sjukdom som riktar sig till boende personal, assistanser och vårdpersonal i…

Läs mer

Rapport från: Anhörigriksdagen i Varberg 2019

  • 17 december, 2019

Arvsfondsprojektet ställde ut på årets Anhörigriksdag i Varberg. Vi fick ta del av fantastiska föreläsningar och det var stort intresse kring vår utställningsmonter. Vi delade ut ett hundratal broschyrer och knöt kontakt med ett flertal anhörigstödjare ute i landet. _____________________________________________________________________________…

Läs mer
Back To Top