skip to Main Content

RHS uppmärksammar ”Awarness month” Nu satsar vi på ungdomarna i nytt 3-årigt projekt

 

Vi vill skapa digitala stödinsatser för ungdomar samt unga vuxna som har en förälder med neurodegenerativ sjukdom. Förutom att det ska finnas en hemsida ska projektet synliggöras i olika sociala kanaler där unga befinner sig. Vi vill ge de unga verktyg att orka på obestämd tid genom att de ska finna styrka i att möta andra unga, men också få kunskap, inspiration och verktyg att må bra och orka i vardagen. Förutom att få stöd kring det som är svårt vill vi även inspirera de unga att skapa och/eller bibehålla livskvalité i en svår situation. Ett samarbete mellan Riksförbundet Huntingtons sjukdom – Alzheimerfonden – NKA Nationellt Kompetenscentrum anhöriga – SCA Network Spinocebrellära ataxier med medel från Allmänna Arvsfonden

Nu vill vi ge er unga det stöd ni förtjänar. Var med och bidra i projektet så vi kan skapa de stödinsatser just ni vill ha.

Vilja stödinsatser som skall ingå är inte klart ännu. Nedan är förslag på möjligt innehåll:

Träffa andra unga i likande situation i digitala stödgrupper. Stödgruppen leds av en stödperson med egen eller professionell erfarenhet.

– Få diagnosspecifik information och information om vilket stöd man kan få från samhället.

– Chattfunktion

– Digitala föreläsningar kommer att sändas på hemsidan ett antal gånger/år.

– Hemsidan ska innehålla röster och berättelser från unga för att minska känslan av att man är ensam i sin situation, tex. genom att sända poddar och filmat material.

– Materialet skapas tillsammans med berörd målgrupp utifrån deras behov.

– Materialet blir ett verktyg, som efter projektet är avslutat ska kunna användas av den profession som möter unga, tex kuratorer, Huntingtonteam, neurolog, minnesmotagningar, vårdcentraler, anhörigstödjare och skolpersonal med flera.

Projektet startade 2 maj så vi hoppas att vi får komma tillbaka med mer information när vi kommit igång ordentligt. Är du ungdom mellan 18-25 år och vill engagera dig i någon form i projektet så hör av dig till mig på mailen.

Mvh

Maria Linné, Projektledare, RHS – Arvsfondsprojekt

maria.linne@huntington.se

NU SKA VI SATSA PÅ ALLA ER UNGDOMAR – NU ÄR DET ER TUR!

 

Back To Top