skip to Main Content

Anmäl dig nu till utbildningsdag ” Palliativ omvårdnad vid kognitiv sjukdom – 27 september (dagen efter Nationellt mötet).

Utbildningsdagen riktar sig framför allt till omvårdnadspersonal och anhöriga, men alla är välkomna. Vi diskuterar omvårdnad – lär känna igen svåra komplexa symtom, etiska dilemman, kommunikation, medicinering och anhörigperspektiv. Vi eftersträvar en samsyn för att säkerställa omvårdnadsbehovet för vår målgrupp oavsett var man bor i landet och var man får sin vård.

Inbjudan utbildningsdag 2024

 

Back To Top