skip to Main Content

Det handlar om att orka på obestämd tid – Digitala stödinsatser för unga

I dag lever tusentals ungdomar och unga vuxna i Sverige med en förälder som har en neurodegenerativ sjukdom tex. Alzheimers sjukdom och Huntingtons sjukdom.

Vi vill hjälpa de unga att orka på obestämd tid genom att de ska finna styrka i att möta andra unga, men också få kunskap, inspiration och verktyg att orka i vardagen. Är du mellan 13-30år, hjälp oss att utveckla projektidén.

Klicka här för att svara på vår enkät

Back To Top