skip to Main Content

Rapport från: Utbildningsdag om Huntingtons sjukdom i Sundsvall

Socialstyrelsen har även i år bidragit med pengar som möjliggör att vi kan resa ut och utbilda i Huntingtons sjukdom. Socialstyrelsen ger stadsbidrag till organisationer som bidrar till en mer patient centrerad vård för patientgruppen personer med Sällsynta diagnoser.

Titta gärna i efterhand på Utbildningsdagen i Sundsvall.

 

 

Back To Top